Om Medlemsforening

Åmot og Stor-Elvdal DNT er medlemsforening i Den Norske Turistforening og har sitt medlems- og arbeidsområde i Stor-Elvdal og Åmot.

Foreningen jobber med merking og vedlikehold av turstier, utlån av nøkler til DNT-hytter med standardlås, arrangerer turer og kan bidra med økonomisk støtte og råd/veiledning i forbindelse med friluftslivstiltak.


Turutstyr til utleie-/lån.

Oversikt over utstyr som er til utlån for medlemmer og utleie for ikke-medlemmer: lavvo - fiskeutstyr - kokeutstyr - kart og kompass Er du interessert i å få lånt utstyr, ta kontakt med styret.

Utleie av lavoo:

Det er kjøpt inn to 8 manns lavoer som vi leier ut. Medlem: gratis. Ikke medlem 150 pr døgn, 300 per helg og 450 kr for en uke. Kontaktperson Lill Hege Halbakken 95922411.